Trang thông tin điện tử Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận
 
           TRANG CHỦ

Bản tin

Tín dụng Chính sách xã hội

Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân

Công tác Đào tạo, tập huấn

Hoạt động đoàn thể

Đồng hành cùng người nghèo

Lịch giao dịch xã, phường, thị trấn

Văn bản NHCSXH tỉnh

Văn bản UBND tỉnh, Sở, Ngành

  Các văn bản, thủ tục hành chính...
LIÊN HỆ/GÓP Ý
THÔNG TIN LIÊN HỆ
THÔNG TIN GÓP Ý


Thông báo tuyển dụng lao động 2020


Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động


Cho vay Nhà ở xã hội


Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề 40,41,42,43,44,45


Chuyên đề 2019...

.

LIÊN KẾT WEBSITE
Phóng sự ảnh Phóng sự ảnh
 
Đồng hành cùng người nghèo

[VIDEO] Ngân hàng Chính sách xã hội: Nhịp cầu vững chắc cho người nghèo

(Cập nhật lúc 10:15:00 28/01/2019)

CN NHCSXH Bình Thuận
 
 
 Các tin khác:
[VIDEO] Tánh Linh tăng cường giải ngân vốn tín dụng chính sách sau Covid-19 (24/06/2020)
[VIDEO] NHCSXH cùng người nghèo vượt qua đại dịch (21/05/2020)
[VIDEO] Phú Quý phát huy hiệu quả Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (28/04/2020)
[VIDEO] Xã Thắng Hải - Hàm Tân: Giảm nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách (18/03/2020)
[VIDEO] Ngân hàng CSXH Tuy Phong - Ngân hàng vì người nghèo (11/03/2020)
[VIDEO] Đẩy mạnh chương trình cho vay vốn, mở rộng hệ thống nước sạch nông thôn (10/03/2020)
[VIDEO] Đức Linh đẩy mạnh nguồn vốn ủy thác cho tín dụng chính sách (18/02/2020)
[VIDEO] Chương trình hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội triển khai có hiệu quả tại Huyện Tuy Phong (03/02/2020)
[VIDEO] Giúp người nghèo thành thị vươn lên trong cuộc sống (26/12/2019)
[VIDEO] Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách để đảm bảo an sinh xã hội tại Tánh Linh (29/10/2019)
[VIDEO] Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (19/09/2019)
[VIDEO] 5 năm triển khai chỉ thị 40 tại huyện Tuy Phong (21/08/2019)
[VIDEO] Chỉ thị 40-CT/TW nhìn từ một địa phương (24/07/2019)
[VIDEO] Đẩy mạnh định hướng trả nợ vốn ưu đãi theo phân kỳ tại Hàm Cần (02/07/2019)
[VIDEO] Ngân hàng CSXH huyện Hàm Thuận Bắc triển khai nâng hạn mức và thời hạn cho vay (21/05/2019)

        Tìm kiếm

Tìm trong

vbspbinhthuan.org.vn

      Tin mới cập nhật

(binhthuan.gov.vn) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo NHCSXH Bình Thuận giai đoạn 2015-2020

Gương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020

Tín dụng chính sách “điểm sáng” trong thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2015-2020

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân

Lãi suất cho vay
TT Chương trình Lãi suất
(%/năm)
1
Hộ nghèo 6,6
2
Học sinh, sinh viên 6,6
3
Giải quyết việc làm 7,92
Chi tiết>>


Lãi suất huy động
TT Loại tiền gửi Lãi suất
(%/năm)
1
Không kỳ hạn 0,1
2
1 tháng 3,7
3
2 tháng 3,7
4
3 tháng -> dưới 6 tháng 4,0
5
6 tháng -> dưới 9 tháng 4,4
6
9 tháng ->dưới 12 tháng 4,6
7
12 tháng trở lên 6,0
Áp dụng từ ngày 02/7/2020

Đường dây nóng
Điện thoại:
0252 3721.659
Email:
ktktnb@gmail.com

Video phóng sự