Trang thông tin điện tử Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận
 
           TRANG CHỦ

Bản tin

Tín dụng Chính sách xã hội

Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân

Công tác Đào tạo, tập huấn

Hoạt động đoàn thể

Đồng hành cùng người nghèo

Lịch giao dịch xã, phường, thị trấn

Văn bản NHCSXH tỉnh

Văn bản UBND tỉnh, Sở, Ngành

  Các văn bản, thủ tục hành chính...
LIÊN HỆ/GÓP Ý
THÔNG TIN LIÊN HỆ
THÔNG TIN GÓP Ý


Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động


Cho vay Nhà ở xã hội


Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề 40,41,42,43,44,45


Chuyên đề 2019...

.

LIÊN KẾT WEBSITE
Phóng sự ảnh Phóng sự ảnh
 
Tín dụng Chính sách xã hội
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem chi tiết 
 
Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

1. Điều kiện xét duyệt cho vay

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động, có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố phê duyệt (sau đây gọi chung là khách hàng vay vốn).

Xem chi tiết 
 
Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

1. Đối tượng được vay vốn:

(1). Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

(2). Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

(3). Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

(4). Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

Xem chi tiết 
 
Cho vay Hộ mới thoát nghèo

1. Mục tiêu: Để các hộ thoát nghèo tiếp tục phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Đối tượng được vay vốn: Là các Hộ đã từng là Hộ nghèo, hộ Cận nghèo nay đã thoát nghèo, được UBND cấp xã xác nhận. (Thời gian thoát nghèo tính từ khi Hộ nghèo, hộ Cận nghèo được loại ra khỏi danh sách nhưng tối đa là 03 năm).

Xem chi tiết 
 
Cho vay Hộ cận nghèo

1. Mục tiêu: NHCSXH thực hiện cho vay hộ cận nghèo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

2. Đối tượng vay vốn: Là những hộ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. Hiện nay, theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015.

Xem chi tiết 
 
Cho vay đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn

1. Đối tượng vay vốn

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả các hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 1049/2014/QĐ - TTg và có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% trở xuống so với chuẩn hộ nghèo theo qui định hiện hành và có phương thức sản xuất nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất.

Xem chi tiết 
 
Cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

1. Mục tiêu: Phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

2. Đối tượng vay vốn: Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên tại vùng khó khăn.

Xem chi tiết 
 
Cho vay Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

1. Mục tiêu: Góp phần thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

2. Đối tượng được vay vốn: Là các hộ không thuộc diện hộ nghèo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại các xã thuộc vùng khó khăn theo danh mục trong Quyết định 1049/TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết 
 
Cho vay Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

1. Mục tiêu: Thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

2. Đối tượng được vay vốn: Các hộ gia đình ở nông thôn (kể cả hộ nghèo và hộ không nghèo).

Xem chi tiết 
 
Cho vay Xuất khẩu lao động

1. Đối tượng được vay vốn

Vợ (chồng), con liệt sỹ; thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31-12-1993 trở về trước, được gọi là quân nhân bị tai nạn lao động), người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên (gọi chung là thương binh);

Xem chi tiết 
 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối

        Tìm kiếm

Tìm trong

vbspbinhthuan.org.vn

      Tin mới cập nhật

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Công đoàn cơ sở

(vbsp.org.vn) Bước chuyển lớn trong nhận thức và hành động

(binhthuan.gov.vn) Tín dụng chính sách xã hội: Trụ cột quan trọng để giảm nghèo và phát triển bền vững

Hoạt động tri ân người có công Cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ

Lãi suất cho vay
TT Chương trình Lãi suất
(%/năm)
1
Hộ nghèo 6,6
2
Học sinh, sinh viên 6,6
3
Giải quyết việc làm 7,92
Chi tiết>>


Lãi suất huy động
TT Loại tiền gửi Lãi suất
(%/năm)
1
Không kỳ hạn 0,1
2
1 tháng 3,7
3
2 tháng 3,7
4
3 tháng -> dưới 6 tháng 4,0
5
6 tháng -> dưới 9 tháng 4,4
6
9 tháng ->dưới 12 tháng 4,6
7
12 tháng trở lên 6,0
Áp dụng từ ngày 02/7/2020

Đường dây nóng
Điện thoại:
0252 3721.659
Email:
ktktnb@gmail.com

Video phóng sự