Trang thông tin điện tử Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận
 
           TRANG CHỦ

Bản tin

Tín dụng Chính sách xã hội

Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân

Công tác Đào tạo, tập huấn

Hoạt động đoàn thể

Đồng hành cùng người nghèo

Lịch giao dịch xã, phường, thị trấn

Văn bản NHCSXH tỉnh

Văn bản UBND tỉnh, Sở, Ngành

  Các văn bản, thủ tục hành chính...
LIÊN HỆ/GÓP Ý
THÔNG TIN LIÊN HỆ
THÔNG TIN GÓP Ý


Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động


Cho vay Nhà ở xã hội


Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề 40,41,42,43,44,45


Chuyên đề 2019...

.

LIÊN KẾT WEBSITE
Phóng sự ảnh Phóng sự ảnh
 
Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân

Huy động tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức gửi góp

Căn cứ Quyết định 5606/QĐ-NHCS ngày 31/7/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành sản phẩm gửi góp linh hoạt.

Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, người gửi tiền được gửi tiền nhiều lần không theo định kỳ trong suốt kỳ hạn gửi tiền, số tiền mỗi lần gửi không cố định, với lãi suất NHCSXH niêm yết tại từng thời điểm gửi. Chỉ được rút gốc và lãi 01 (một) lần khi đến hạn và được hưởng tiền lãi theo số tiền thực gửi với lãi suất và thời hạn tính lãi của từng lần gửi. Trong đó:

1. Địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm gửi góp linh hoạt: Trụ sở NHCSXH và Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Điểm giao dịch xã). Với các Thẻ tiết kiệm gửi góp linh hoạt mở tại Điểm giao dịch xã, những lần gửi tiếp theo không vào ngày giao dịch xã có thể gửi tại Trụ sở NHCSXH.

2. Số tiền gửi tối thiểu mỗi lần: 100.000 VNĐ

3. Kỳ hạn: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng. Lãi của khoản tiền tiết kiệm được trả cho người gửi tiền sau khi kết thúc kỳ hạn gửi tiền.

4. Lãi suất tiền gửi: Lãi suất tiền gửi được áp dụng cho từng khoản tiền gửi. Lãi suất do Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo trong từng thời kỳ và được quy định như sau:

-Đối với kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng: Mức lãi suất áp dụng tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ của kỳ hạn 01 tháng do Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo tại thời điểm gửi tiền. Hiện nay, lãi suất kỳ hạn 01 tháng là 4,2%/năm.

-Đối với kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng: Mức lãi suất áp dụng tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ của kỳ hạn 06 tháng do Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo tại thời điểm gửi tiền. Hiện nay, lãi suất kỳ hạn 06 tháng là 5,3%/năm.

5. Hình thức gửi: Người gửi tiền có thể gửi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại NHCSXH nơi mở Thẻ tiết kiệm.

6. Lần gửi cuối cùng:

-Đối với kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng: Lần gửi cuối cùng của người gửi tiền trước ngày đến hạn tối thiểu 01 tháng.

-Đối với kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng: Lần gửi cuối cùng của người gửi tiền trước ngày đến hạn tối thiểu 06 tháng.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh
 
 
 Các tin khác:
[VIDEO] Tiền gửi tổ chức, cá nhân (07/02/2018)
[VIDEO] Tiền gửi tiết kiệm của người nghèo (26/01/2018)
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (12/08/2005)
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn (20/12/2006)

        Tìm kiếm

Tìm trong

vbspbinhthuan.org.vn

      Tin mới cập nhật

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Công đoàn cơ sở

(vbsp.org.vn) Bước chuyển lớn trong nhận thức và hành động

(binhthuan.gov.vn) Tín dụng chính sách xã hội: Trụ cột quan trọng để giảm nghèo và phát triển bền vững

Hoạt động tri ân người có công Cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ

Lãi suất cho vay
TT Chương trình Lãi suất
(%/năm)
1
Hộ nghèo 6,6
2
Học sinh, sinh viên 6,6
3
Giải quyết việc làm 7,92
Chi tiết>>


Lãi suất huy động
TT Loại tiền gửi Lãi suất
(%/năm)
1
Không kỳ hạn 0,1
2
1 tháng 3,7
3
2 tháng 3,7
4
3 tháng -> dưới 6 tháng 4,0
5
6 tháng -> dưới 9 tháng 4,4
6
9 tháng ->dưới 12 tháng 4,6
7
12 tháng trở lên 6,0
Áp dụng từ ngày 02/7/2020

Đường dây nóng
Điện thoại:
0252 3721.659
Email:
ktktnb@gmail.com

Video phóng sự