PHÓNG SỰ ẢNH

Tín dụng chính sách trên quê hương Tánh Linh

Phóng sự ảnh - PGD NHCSXH Hàm Tân