Giải ngân 11 tỷ đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cho biết: Trong các ngày cuối tháng 4/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân những khoản vay đầu tiên trong gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 28/4 đã giải ngân hơn 11 tỷ đồng/204 khách hàng, gồm: 390 triệu đồng/39 học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; hơn 9,2 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với 152 khách hàng và hơn 1,6 tỷ đồng/13 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội để mua nhà ở xã hội hoặc xây mới nhà để ở.

Ngày 30/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, hệ thống Ngân hàng CSXH được giao triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi trong thời gian từ năm 2022 đến hết năm 2023. Trong năm 2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh được giao 123 tỷ đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội các chương trình gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay nhà ở xã hội; Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đây là nguồn vốn quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, giúp cá nhân, hộ gia đình, người lao động, các cơ sở giáo dục,… khôi phục phát triển kinh tế sau thời gian dài chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH trong toàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay cho người dân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.


Giải ngân cho người dân các chương trình vay

T.DUYÊNLiên kết website: