Hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay NHCSXH của HND Phú Quý

     Những năm qua, cùng với công tác vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tự chủ, năng động trong lao động sản xuất, Hội Nông dân huyện Phú Quý đã chỉ đạo Hội cấp xã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

     Thực hiện nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội cơ sở ký kết thỏa thuận, thành lập các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn để vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến tháng 6/2021, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 837 triệu đồng cho 32 hộ vay, tổng dư nợ đến 30/6/2021 là 39 tỷ đồng/22 tổ vay/737 hộ vay với 08 chương trình tín dụng, số dư gửi tiết kiệm 2,6 tỷ đồng.


Giải ngân vốn vay NHCSXH cho hội viên nông dân xã Tam Thanh

     Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên, nông dân giải quyết được vấn đề tài chính cho con ăn học, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề… Có vốn, hội viên mạnh dạn đưa các giống cây, giống con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Nhiều hội viên từ hộ nông dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Qua đó không chỉ xóa nghèo cho mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác cùng vươn lên. Tiêu biểu như các mô hình: Trồng rau an toàn ở thôn Mỹ Khê (Tam Thanh), thôn Phú An (Ngũ Phụng); chăn nuôi bò sinh sản – Thôn Phú An (Ngũ Phụng), nuôi heo ta, heo rừng lai sinh sản, gà nòi sinh sản (Long Hải), Thu mua chế biến hải sản (xã Long Hải, Tam Thanh); chăn nuôi, trồng trọt kết hợp dịch vụ ăn uống sân vườn (Tam Thanh, Ngũ Phụng), nuôi hải sản lồng bè kết hợp dịch vụ (Tam Thanh, Long Hải); chăn nuôi vịt biển đệm lót sinh học (Tam Thanh); trồng chăm sóc cây xoài cát Hòa Lộc (Long Hải, Ngũ Phụng)…


Về công tác nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách của Hội Nông dân trên địa bàn huyện, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Phú Quý, ông Nguyễn Xúc đã đánh giá: Trong những năm qua, Hội Nông dân luôn triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng, nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng ổn định, không có nợ xấu, nợ khoanh, nợ tồn đọng; tích cực huy động vốn để bổ sung nguồn vốn thông qua các hình thức huy động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã…

     Để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội Nông dân huyện thường xuyên phối hợp với Ngân hàng chỉ đạo các cấp Hội rà soát, lựa chọn phân công cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ số hộ vay; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay bảo đảm đúng mục đích. Qua đó, giúp các hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, để phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống. Thông qua hoạt động quản lý điều hành nguồn vốn vay, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp được rèn luyện phát triển các kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên ở cơ sở; từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp để tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội. Năm 2021, toàn huyện có 4.279 hội viên, trong đó có 2.587 hộ hội viên đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp đạt 60,46% so với tổng số hội viên.

HND huyện, xã hướng dẫn hoạt động và kiểm tra các tổ vay vốn

     Với mục tiêu đồng hành cùng hội viên, nông dân trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và phát triển kinh tế của địa phương, thời gian tới Hội Nông dân huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với Ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng; tổ chức các lớp đào tạo nghề, hội thảo đầu bờ, tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu các gương hội viên, nông dân tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế…giúp hội viên có thêm kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thành công và giữ vững danh hiệu Nông thôn mới của huyện nhà./.Liên kết website: