Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 13/01/2023 tại hội trường Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đảng ủy NHCSXH, Ban Giám đốc tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí Thư Đoàn thanh niên, Trưởng, phó các Phòng chuyên  môn nghiệp vụ tỉnh, Giám đốc các Phòng giao dịch huyện, thị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận cùng toàn thể cán bộ chi nhánh.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội hậu đại dịch Covid-19, với nhiệm vụ được giao, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động bám sát các Chỉ thị của Thống đốc NHNN, Nghị quyết của HĐQT NHCSXH, sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao, nhằm tăng trưởng tín dụng và thực hiện tốt các mặt hoạt động khác, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh – chính trị, xây dựng nông thôn mới trong tỉnh.

Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phục trách Chi nhánh điều hành Hội nghị

Trong năm 2022, toàn tỉnh đã cố gắng vượt khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng được giao trong năm, tăng cường công tác huy động nguồn vốn và tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng, cụ thể: Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31/12/2022 đạt 3.920 tỷ đồng, tăng 628 tỷ đồng so với đầu năm (+19%), gấp 02 lần so với tăng trưởng hàng năm. Trong đó:

Nguồn cân đối từ Trung ương là 3.194 tỷ đồng, tăng 511 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động tại địa phương 501 tỷ, tăng 27 tỷ đồng hoàn thành 100% so với kế hoạch được giao. Nguồn vốn nhận uỷ thác từ ngân sách tỉnh, cấp huyện đạt 224,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,73% tổng nguồn vốn, tăng 90,2 tỷ đồng (+67,01%) so với đầu năm, hoàn thành 451,1% chỉ tiêu Trung ương giao.

Trong năm NHCSXH tỉnh giải ngân 38,4 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.459 tỷ đồng, bằng 155,3% so với năm 2021, trong đó cho vay 03 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 404 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 350 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 407 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên 125 tỷ đồng,…

Đặc biệt, trong năm 2022, NHCSXH tỉnh đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH. Tính đến ngày 31/12/2022, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho các chương trình này với số tiền 279 tỷ đồng, trong đó: cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn: 15,7 tỷ đồng, để mua trên 1,1 ngàn máy vi tính và thiết bị học tập; cho vay Nhà ở xã hội 60,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 162 căn nhà ở xã hội; cho vay Hỗ trợ việc làm 170 tỷ đồng, với 4.059 khách hàng được vay giải quyết tạo việc làm; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập: 5,2 tỷ đồng đến 73 cơ sở giáo dục; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi: 26,9 tỷ đồng đến 331 hộ.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, điều kiện làm việc, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, kết quả giải quyết công việc, xử lý các kiến nghị đề xuất, hợp đồng lao động, tình hình sử dụng các quỹ do người lao động đóng góp, …

Đồng thời, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại diện các đơn vị, cán bộ người lao động tham gia thảo luận, chia sẽ các kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công việc, quyền lợi của người lao động…

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới và đã bầu ra 5 thành viên vào Ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Cũng trong dịp này, NHCSXH tỉnh đã công bố, trao các Quyết định khen thưởng của các Ngành, NHCS cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chung của Chi nhánh trong năm 2022. Trong hội nghị này, NHCSXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 đến các đơn vị với các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh yêu cầu mỗi đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022; tiếp tục tham mưu Trưởng BĐD NHCSXH cùng cấp, chính quyền địa phương, phối hợp với hội đoàn thể cùng cấp triển khai xuất sắc nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao năm 2023 theo các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH và UBND tỉnh.

CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ PHÁT BIỂU THẢO LUẬN:

Tập thể, cá nhân được khen thưởng

Ban thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

Các đơn vị ký giao ước thi đua:

Trang Oanh – NHMLiên kết website: