Tổng kết công tác liên tịch giữa chi nhánh NHCSXH và 04 Hội, đoàn thể tỉnh năm 2022

Sáng ngày 16/01/2023, tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tổng kết công tác thực hiện liên tịch giữa chi nhánh NHCSXH và 04 Hội, đoàn thể tỉnh năm 2022 và triển khai phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi tổng kết có Ban Giám đốc chi nhánh NHCSXH, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Lãnh đạo 04 tổ chức chính trị – xã hội cùng các cán bộ Hội, đoàn thể.Quang cảnh buổi họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Võ Thị Minh Thảo- Phó Giám đốc phụ trách nhấn mạnh: năm 2022, tình hình Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt kinh tế – xã hội, tuy nhiên, với nhiệm vụ được giao, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động bám sát các Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. Chủ động phối hợp các sở, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ được giao, như: tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng và các mặt hoạt động khác, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh – chính trị, xây dựng nông thôn mới trong tỉnh. Kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của chi nhánh cụ thể như sau:

– Năm 2022, NHCSXH tỉnh được giao kế hoạch dư nợ tăng trưởng 628 tỷ đồng (+19%), trong đó dư nợ nguồn trung ương tăng trưởng 537,7 tỷ đồng và dư nợ nguồn ngân sách địa phương tăng trưởng 90,6 tỷ đồng.

– Trong năm toàn tỉnh tập trung giải ngân trên 38,4 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.459 tỷ đồng, bằng 155,3% so với năm 2021, trong đó cho vay 03 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 404 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 350 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 407 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên 125 tỷ đồng, …

– Đến 31/12/2022, 04 tổ chức chính trị – xã hội đang quản lý 2.300 Tổ TK&VV với dư nợ uỷ thác đạt 3.902 tỷ đồng/107,2 nghìn hộ (bình quân 1 Tổ quản lý dư nợ trên 1,69 tỷ đồng/46 hộ), chiếm 99,7% tổng dư nợ của chi nhánh, tăng 628 tỷ đồng so với 31/12/2021. Nợ quá hạn ủy thác đến 31/12/2022 là 11.223 triệu đồng, giảm 1.695 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,29% dư nợ ủy thác.

– Hội đoàn thể đã phối hợp NHCSXH thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tạo động lực cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua ngưỡng nghèo, làm giàu chính đáng. Vận động, đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV tham dự đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH, hướng dẫn tổ viên thực hiện giao dịch với NHCSXH. Vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống, thực hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng. Vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH. Ngoài ra, Hội, đoàn thể tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc Hội cơ sở thực hiện tốt các nội dung đã ký kết với NHCSXH.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, chi nhánh tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại buổi tổng kết năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng NHCSXH tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung liên tịch đã ký kết.


Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Trang OanhLiên kết website: