Triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc và phục hồi SXKD do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Để triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh đến cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị do ông Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Giám đốc chi nhánh – chủ trì Hội nghị, trong đó bám sát nội dung, hướng dẫn của Trung ương triển khai chi tiết nghiệp vụ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; đồng thời, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm giúp cán bộ hiểu rõ thêm các nội dung hướng dẫn.

NHCSXH tỉnh triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021QĐ-TTg

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, phối hợp các ngành, hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng Nhân dân, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh biết rõ chính sách của Chính phủ để có kế hoạch định hướng tham gia vay vốn nếu đáp ứng, đảm bảo điều kiện thụ hưởng theo quy định.

Phối hợp rà soát, nắm chắc đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để có cơ sở hướng dẫn làm thủ tục và cho vay kịp thời, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện trả lương ngừng việc cho người lao động và trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Được biết, chính sách này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, đơn giản hóa thủ tục, các điều kiện, nâng mức cho vay cao hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thực hiện trong năm 2020; đặc biệt điểm mới của chính sách lần này mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm là cho vay tạo điều kiện cho người sử dụng lao động có thêm nguồn vốn để trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mọi thông tin chi tiết về điều kiện, thủ tục, quy định khách hàng có thể tham khảo bằng cách quét mã QR sau:

Hoặc truy cập vào Website của Ngân hàng CSXH Bình Thuận để biết thêm chi tiết:
http://vbspbinhthuan.org.vn/index.php/mot-so-thong-tin-cho-vay-nguoi-su-dung-lao-dong-de-tra-luong-ngung-viec-tra-luong-phuc-hoi-san-xuat-kinh-doanh-theo-nghi-quyet-so-68-nq-cp-quyet-dinh-so-23-2021-qd-ttg/?preview_id=2541&preview_nonce=6e8e107b47&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true

 

 

Trang OanhLiên kết website: