Vốn tín dụng chính sách đến với người dân xã miền núi Sông Bình, Bắc Bình


Hộ anh Phạm Minh Hoàng ở thôn Tân Sơn, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để đầu tư vườn cây ăn trái như xoài, mít, nhãn,…

Anh Hoàng đang chăm sóc vườn xoài đang kết trái

Nhờ vay 40 triệu đồng chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ anh Huỳnh Văn Hào ở thôn Tân Sơn, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình sử dụng vốn vay có hiệu quả trồng mít thái.

Kết hợp trồng mít thái, anh Hào đào ao nuôi cá…

Một buổi giao dịch tại các xã, thị trấn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Bình

Liên kết website: