LIÊN HỆ

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3721.658 – Website: vbspbinhthuan.org.vn
Xem trên Google Map: 
CÁC PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN TUY PHONG
Địa chỉ: Đường 17/4, Thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3850.391 / 0252 3850.372
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN BẮC BÌNH
Địa chỉ: Đường Võ Hữu, Thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3860.616 / 0252 3860.611
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Địa chỉ: 584, km 15 quốc lộ 28, Thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3610.195 / 0252 3610.178
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN HÀM THUẬN NAM
Địa chỉ: KP Trung Nam, Thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3869.380 / 0252 3867.061
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN HÀM TÂN
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3877.201 / 0252 3877.202
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ LAGI
Địa chỉ: 5 Nguyễn Huệ, Thị xã La Gi, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3842.999 / 0252 3842.968
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN TÁNH LINH
Địa chỉ: Số 15, đường 13, KP Lạc Hóa 2, TT. Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3889.008 / 0252 3889.007
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN ĐỨC LINH
Địa chỉ: Số 558, đường Cách Mạng Tháng Tám, KP1, TT. Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3886.686 / 0252 3887.128
Xem trên Google Map: 
PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN PHÚ QUÝ
Địa chỉ: Số 100, Đường Hùng Vương, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận
Điện Thoại/Fax: 0252 3768.201 / 0252 3768.401
Xem trên Google Map: 
Liên kết website: