Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Bình họp phiên quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018

Ngày 11/4/2018, tại trụ sở UBND huyện Bắc Bình, đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2018 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Bình dưới sự chủ trì của Ông Trần Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Bình.

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của Ông Phạm Anh Đức – thành viên Ban đại diện HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Bình và Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Bình.


Ông Phạm Anh Đức, phát biểu tại cuộc họp
Kết quả hoạt động, đến 31/3/2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 271.496 triệu đồng, hoàn thành 97,8% so với kế hoạch được giao, tăng 11.026 triệu đồng (tỷ lệ tăng 4,23%) so với đầu năm, với 12.768 hộ đang vay vốn, bình quân dư nợ mỗi hộ 21 triệu đồng; Tổng doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt 31.233 triệu đồng, với 2.057 lượt hộ được vay vốn; huy động vốn tại địa phương đạt 22.277 triệu đồng.

Nhìn chung kết quả cho vay các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện khá tốt trong thời gian qua. Tiêu biểu như chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo… Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ cho vay thông qua NHCSXH đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp nhân dân trên địa bàn giải quyết việc làm, phục vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch, mua bò, cải thiện đời sống, giúp các hộ nghèo vươn lên dần có cuộc sống ổn định.

Ông Trần Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Bình đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong Quý 1 năm 2018 là khá tích cực. Thông qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trong Quý II năm 2018, đồng chí đề nghị PGD NHCSXH huyện, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, tập trung giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách gắn với chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2018.

Phát biểu tại phiên họp, Ông Phạm Anh Đức ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Đại diện HĐQT, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn huyện Bắc Bình trong những năm qua đã chỉ đạo, tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, các Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về công tác huy động các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; tập trung thực hiện tốt công tác xử lý, thu hồi nợ đến hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, từng bước đưa hoạt động của NHCSXH ngày càng phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi, giúp cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được thuận lợi, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, người vay phải được bình xét công khai, dân chủ, minh bạch từ cơ sở, người vay sau khi vay vốn phải được kiểm tra, giám sát và được định hướng đầu tư để sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân Huyện đối với việc phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy hiệu quả kinh tế và xã hội từ các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Khen thưởng UBND các xã, thị trấn đạt kết quả giảm nợ quá hạn quý 4/2017

Khầu NghĩaLiên kết website: