Các huyện, thị, thành tại Bình Thuận tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Vào những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2022, tại tỉnh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Qua 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn các huyện, thị, thành của tỉnh, nguồn vốn chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm giành một phần ngân sách ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay các đối tượng chính sách của địa phương. Qua đó, cho thấy sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

– Tại địa bàn huyện Bắc Bình:

 Phát biểu tại các Hội nghị tổng kết, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Điểm giao dịch xã để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Hội nghị tổng kết do UBND huyện Bắc Bình tổ chức, Phó Giám đốc Chi nhánh tỉnh, ông Vũ Quang Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác trong việc triển khi tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Phó Giám đốc chi nhánh tỉnh Vũ Quang Hồng chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn huyện

– Tại địa bàn huyện Hàm Thuận Nam:

Tính đến hết tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam là 339,2 tỷ đồng (tăng gấp 19,5 lần) so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân 17,8%/năm. Với 12 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng doanh số cho vay trong giai đoạn 2003 – 2022 đạt gần 903 tỷ đồng, giúp cho gần 78 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, đã có trên 5.250 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 4.238 lao động, giúp cho 9.456 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ cải tạo, xây mới 67.566 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; 196 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được xây mới an cư lạc nghiệp.

Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh tỉnh, bà Võ Thị Minh Thảo đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền huyện và sự phối hợp của tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo huyện chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn 

– Tại địa bàn huyện Phú Quý:

Là một hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Bình Thuận, cách 56 hải lý từ biển Phan Thiết theo hướng Đông, Đông – Nam. huyện Phú Quý có diện tích 18 km2, với diện tích nhỏ, phân khu hành chính gồm 3 xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải. 20 năm qua, NHCSXH huyện Phú Quý đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, với tổng doanh số cho vay đến 30/6/2022 đạt hơn 515 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 168.431 triệu đồng với 2.446 hộ còn đang dư nợ, gấp 27,6 lần so với dư nợ năm 2003, tăng 162.324 triệu đồng so với năm 2003.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn Phú Quý

– Tại địa bàn huyện Tuy Phong:

Nguồn vốn chính sách của Chính phủ được NHCSXH huyện Tuy Phong triển khai thực hiện đã đến với 100% các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Trong 20 năm qua, PGD đã giải ngân cho hơn 51.596 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; Góp phần giảm số hộ nghèo đầu năm 2003 là 4.221 hộ chiếm tỷ lệ 12,37 % đến cuối năm 2021 còn lại 779 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,06% và hộ cận nghèo là 2.764 hộ (7,3%), tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm 1,24%; thu hút hơn 2.000 số lao động được tạo việc làm mới; hơn 7.000 số học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; trên 600 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; hơn 16.000 hộ vay xây dựng và sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 6.000 số hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh…

Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn Tuy Phong

– Tại địa bàn thành phố Phan Thiết:

Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong 20 năm qua. Đặc biệt, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, trong 20 năm qua, Nguồn ngân sách địa phương chuyển sang lũy kế đến nay là 41,12 tỷ đồng, tăng 38,93 tỷ so với khi mới thành lập (chiếm 12,41% tổng nguồn vốn); trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách thành phố: 13,82 tỷ đồng;

Ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết – phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

– Tại địa bàn thị xã La Gi:

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thị xã La Gi, là công cụ, giải pháp lâu dài để thị ủy, HĐND, UBND thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế.

Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn thị xã La Gi

– Tại địa bàn huyện Đức Linh:

Từ thực tiễn 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đức Linh đã đạt được kết quả rất quan trọng, nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Có thể khẳng định mô hình hoạt động của NHCSXH hiện nay đã phát huy hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được đánh giá là một trong những “điểm sáng” và là một “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam.

Khen thưởng các Tập thể, Cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn huyện Đức Linh.

– Tại địa bàn huyện Tánh Linh:

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị – xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tánh Linh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế – xã hội.

Khen thưởng các Tập thể, Cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn huyện Tánh Linh.

– Tại địa bàn huyện Hàm Tân:

Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH huyện Hàm Tân đạt 349.550 triệu đồng, tăng 332.424 triệu đồng (gấp 19,41 lần) so với thời điểm Phòng giao dịch nhận bàn giao ngày 01/7/2006 và đi vào hoạt động. Nguồn vốn tín dụng ưu chính sách đã được triển khai đến với 100% các thôn, khu phố trên địa bàn huyện, giúp cho hơn 45.097 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển SXKD.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn huyện Hàm Tân

– Tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc:

Đến với 100% các thôn, xóm, khu phố trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 54.059 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, có 3.654 hộ đã vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết cho 4.283 lao động có việc làm, hỗ trợ vốn vay cho 5.997 em học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường, trên 29.843 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo, gần 417 căn nhà được cải tạo, xây mới, trong đó có 16 căn nhà cho vay đối tượng nhà ở xã hội theo NĐ 100/2015/NĐ-CP.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, có thể nói tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo hoạt động của NHCSXH trên địa bàn và xem tín dụng chính sách là công cụ tài chính hữu hiệu của Nhà nước để cùng với các chính sách khác thực hiện tốt các mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh nhà. Với đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, luôn gần dân, sát dân, luôn tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Trang OanhLiên kết website: