Đại hội CĐBP các PGD Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-CĐNHCS ngày 29/4/2022 của Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH về việc kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-CĐCSNHCS ngày 09/12/2022 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Thuận để triển khai thực hiện. Từ ngày 24/02/2023 đến 28/02/2023, có 10/10 Công đoàn bộ phận (CĐBP) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) các huyện, thị xã và Hội sở tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiến tới Đại hội VI Công đoàn cơ sở NHCSXH Bình Thuận và chào mừng Đại hội V Công Đoàn NHCSXH.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với tình hình thực tế và định hướng của Công đoàn cấp trên với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, cụ thể:

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, mục tiêu, các chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của NHCSXH, các phong trào thi đua, giúp người lao động có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp của Đảng. Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn có kế hoạch tổ chức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ công đoàn thường xuyên đi sâu, đi sát CNVCNLĐ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và diễn biến trong tư tưởng cán bộ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Các Công đoàn bộ phận chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng triển khai chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm. Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ người lao động phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động; tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 để tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Qua Đại hội các đại biểu đã bầu cử được 28 Ủy viên Ban chấp hành, 10 Chủ tịch, 09 Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó 10 ủy viên là cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 36%; về độ tuổi có 11 ủy viên dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 39%, 16 ủy viên từ 40 đến 50 tuổi, chiếm tỷ lệ 57%, 01 ủy viên trên 50 tuổi, chiếm tỷ lệ 4%; 100% ủy viên có trình độ Đại học trở lên, trong đó 03 ủy viên thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 11%; 01 ủy viên có trình độ trung cấp chính trị, chiếm tỷ lệ 4%.

Một số hình ảnh Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 của 10 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn NHCSXH tỉnh Bình Thuận.


Ông Vũ Quang Hồng – Phó Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐBP Hội sở tỉnh


Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo Công đoàn cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận các PGD huyện, thị xã và Hội sở tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

* CĐBP Hội sở tỉnh

* CĐBP Đức Linh

* CĐBP Tánh Linh

* CĐBP Hàm Tân

* CĐBP Hàm Thuận Nam

* CĐBP Hàm Thuận Bắc


* CĐBP Bắc Bình

* CĐBP Tuy Phong

* CĐBP La Gi

* CĐBP Phú QuýLiên kết website: