Đ/c Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh điển hình “Dân vận khéo” trong cải cách TTHC, giúp dân giảm nghèo, làm giàu chính đáng

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, trong những năm qua với chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân luôn cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là công tác tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

   Bản thân luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua Dân vận khéo đã phát huy hiệu quả rõ rệt.Với phương thức cho vayủy thác qua các Tổ chức chính trị xã hội là điều kiện thuận lợi để cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp cùng với các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình công tác của Hội, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề cho hội viên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần làm cho hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hộiphong phú hơn, có nội dung kinh tế – xã hội thiết thực, có lợi ích cụ thể, thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Thông qua việc thành lập Tổ, bình xét cho vay… làm cho tổ chức Hội thật sự gần gũi và gắn bó với các phong trào an sinh xã hội tại địa phương.

     Với nhiệm vụ chính trị được giao, bản thân luôn phối hợp tốt Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân; mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng… Qua đó, có nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu, nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện tham gia học tập, giải quyết công ăn việc làm cho địa phương. Hiệu quả các phong trào góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 5,81% (năm 2016) xuống còn 1,92% (năm 2019); bình quân mỗi năm giảm 0,97%.

     Trong giai đoạn từ 2016-2020, với tổng số vốn giải ngân cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 2.926 tỷ đồng, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay 117 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần giúp trên 28 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo; giải quyết việc làm cho trên 6,6 ngàn lao động; giúp trên 9,8 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, sửa chữa trên 57 ngàn công trình nước sạch và 53 ngàn công trình vệ sinh; hỗ trợ xây dựng nhà ở giai đoạn 2 cho 120 hộ nghèo; trên 13 ngàn hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh…; giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống; giúp nhiều lao động có điều kiện phát triển kinh tế tạo nguồn thu nhập; từ đó góp phần cải thiện nền kinh tế của địa phương.

     Bản thân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận cho cán bộ, viên chức, người lao động. Phối hợp tổ chức lồng ghép, hướng dẫn mô hình sản xuất, những cách làm hay, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo; với phương châm: “Mỗi cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội là một tuyên truyền viên”.

     Công tác xã hội từ thiện cũng được quan tâm tổ chức thực hiện, giai đoạn 2016 – 2020, đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội toàn tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ các chương trình thiện nguyện: thăm tặng quà cho người nghèo, Mẹ VNAH, xây dựng Nhà tình thương, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, chương trình xây dựng Nông thôn mới…với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

     Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2020, trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung “04 không” trong công tác dân vận. Đồng thời, với nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các tổ chức CTXH trong công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, phối hợp tổ chức tốt việc lồng ghép trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề cho hội viên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới./.

Nguồn: binhthuan.dcs.vnLiên kết website: