Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo NHCSXH Bình Thuận giai đoạn 2015-2020

[VIDEO] Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Thuận Tổng kết thi đua giai đoạn 2015 – 2020 (Đài Truyền phát thanh truyền hình Bình Thuận)

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn chi nhánh NHCSXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020;

Ngày 27/6/2020, Chi nhánh NHCSXH Bình Thuận đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Phạm Anh Đức, Bí thư Đảng ủy NHCSXH tỉnh, Giám đốc Chi nhánh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Giám đốc Phạm Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có Ban lãnh đạo NHCSXH cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ) trong toàn Chi nhánh.

Hội nghị là dịp để biểu dương thành tích trong phong trào thi đua yêu nước những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại Chi nhánh giai đoạn 2015-2020; đồng thời tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tại Chi nhánh luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Công đoàn Cơ sở và Đoàn Thanh niên tích cực phát huy vai trò trong tổ chức, vận động CBVCLĐ hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua tháng/quý/năm,… Nhiều phong trào thi đua được phát động, kể cả các Tổ chức chính trị xã hội và xã/phường/thị trấn, có sức lan toả rộng, thực sự trở thành động lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, còn có các phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; Phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; Phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, …

Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện phong trào thi đua do cấp trên phát động, từ 2015 đến nay, Chi nhánh đã phát động 26 đợt thi đua ngắn và dài ngày; xây dựng được 16 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó có 16 tập thể, 30 cán bộ điển hình tiên tiến cấp cơ sở và 02 cán bộ điển hình tiên tiến cấp ngành NHCSXH. Qua thực hiện phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến hay, mang lại hiệu quả trong công tác của ngành. Tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ của ngành. Đặc biệt, tinh thần, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ tín dụng được nâng lên rất đáng kể.

Toàn cảnh Hội nghị

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, trong 5 năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được các cấp ghi nhận đánh giá cao và khen thưởng. Hàng năm, có trên 90% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt Giấy khen, 2% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và nhiều cá nhân, tập thể được các cấp có thẩm quyền khen tặng Bằng khen, Giấy khen khác, cụ thể:

– Về khen thưởng của Bộ, Ngành: Tập thể chi nhánh nhận được Cờ thi đua nhất khu vực, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; 02 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam; 01 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm; Công tác an sinh xã hội góp phần xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương giai đoạn 2002-2017; Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, giai đoạn 2014-2019 tại địa phương.


Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

Thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh, NHCSXH đã triển khai cho vay 18 chương trình tín dụng chính sách, đến 31/5/2020, tổng dư nợ đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 65,6% so với 31/12/2014 với 99.638 hộ khách hàng đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng, như: Cho vay hộ nghèo là 212 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo là 337 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo là 577 tỷ đồng; cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn là 349 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 672 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là 403 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 121 tỷ đồng; …

Giai đoạn 2015-2020, đã có hơn 190 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn NHCSXH, trong đó trên 33 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 7 nghìn lao động, trong đó có 2 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 10 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 130 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn, 120 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/CP-CP cho 102 hộ gia đình;…

Hoạt động của NHCSXH đã được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trong những “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo. Tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, giúp người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, làm tăng lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN. Đồng thời, xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước thông qua NHCSXH với các tổ chức đoàn thể và người nghèo. Với phương châm “Mỗi một cán bộ NHCSXH là một tuyên truyên viên tích cực”, vì vậy công tác định hướng thông tin luôn được tổ chức và gắn với những chủ đề cụ thể tạo sự kết nối, lan tỏa từ tỉnh đến các thôn, khu phố. Từ đó, giúp các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu hơn về ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội. Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh,…đã đánh giá tích cực, khách quan về những đóng góp của tín dụng chính sách xã hội trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn, đặc biệt trong vấn đề an sinh xã hội.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, UBND tỉnh, chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị đến toàn thể cán bộ, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã vinh dự được đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH, Giám đốc Chi nhánh và Công đoàn Cơ sở. Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể, cá nhân, của mỗi chị em phụ nữ trong lao động, sáng tạo, giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà góp phần xây dựng NHCSXH phát triển bền vững, thành công.

Công đoàn cơ sở chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020
Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Công đoàn cơ sở đã phát động và ký giao ước thi đua giai đoạn 2020 – 2025

Trang OanhLiên kết website: