Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 07/7/2021, tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp trực tuyến tới các Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh chủ trì buổi họp.

Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp trực tuyến

Phát biểu tại buổi họp trực tuyến, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách nhấn mạnh: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế địa phương, Chi nhánh NHCSXH đã chủ động bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, NHCSXH trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể chi nhánh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 3.178 tỷ đồng, tăng 237 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 110,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,48% tổng nguồn vốn, tăng 17,5 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 116,8% kế hoạch được giao.

Trong 06 tháng đầu năm, toàn tỉnh tập trung giải ngân đến 20,2 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 591 tỷ đồng, bằng 140% cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 353 tỷ đồng, bằng 124% cùng kỳ năm trước. Đến 30/6/2021, tổng dư nợ thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách đạt 3.172 tỷ đồng với 102,4 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính đang còn dư nợ, tăng 237 tỷ đồng (+8,08%) so với đầu năm, hoàn thành 83,05% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển SXKD, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, có gần 20,2 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1,5 ngàn lao động; giúp trên 2,1 ngàn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 20 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ 35 khách hàng có thu nhập thấp xây dựng nhà ở,…

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, chi nhánh tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; chủ động phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện mục tiêu kép nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid_19.

Cũng tại buổi họp trực tuyến, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng NHCSXH tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng của Giám đốc đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 và trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trang OanhLiên kết website: