Hơn 1.000 tổ chức, cá nhân hưởng ứng vì người nghèoLiên kết website: