Hon 600 tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiết kiệm vì người nghèoLiên kết website: