Họp BĐD NHCSXH tỉnh quý III/2018

Chiều ngày 26/10, đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh quý III/2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV/2018.

Trong quý III năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương các cấp và các sở, ban, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban đại diện HĐQT các cấp, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.


Ông Phạm Anh Đức – Giám đốc NHCSXH tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo, đến 30/9/2018, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với đầu quý, tăng 175 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98,3% kế hoạch năm. Trong quý III, toàn tỉnh tập trung giải ngân trên 8 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 213 tỷ đồng, bằng 123% cùng kỳ năm trước. Doanh số thu nợ đạt 152 tỷ đồng, bằng 119% cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay 17 Chương trình tín dụng chính sách đạt 2.444 tỷ đồng/101,6 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, tăng 61 tỷ đồng so với đầu quý, tăng 175 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 82,7% kế hoạch tăng trưởng dư nợ và hoàn thành 98,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, trong kỳ, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại 127 xã, phường, thị trấn và duy trì giao ban với trưởng Ban giảm nghèo, hội, đoàn thể xã, phường cùng Ban quản lý tổ TK&VV để hoạt động giao dịch ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại Điểm giao dịch đạt trên 90%, đảm bảo đúng quy trình, an toàn và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết. Ngoài ra, NHCSXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền định kỳ hàng tháng các chủ trương, chính sách về chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Chính phủ, địa phương và các gương điển hình tiên tiến về sử dụng vốn có hiệu quả để người dân biết, hưởng ứng đồng tình thực hiện.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, như: thu hồi nợ đến hạn còn khó khăn, số hộ vay bỏ đi khỏi địa phương vẫn còn nhiều, nợ quá hạn tăng…

Phạm Huệ – binhthuan.gov.vnLiên kết website: