Hưởng ứng phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” Năm 2024


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai Kế hoạch “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại văn bản số 1199/UBND-KGVXNV ngày 04/4/2024; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2024 số 333/KH-LCQ ngày 10/4/2024.

Hưởng ứng phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” Năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân, tương ái thông qua hình thức mở tài khoản, gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” để tạo thêm nguồn lực, chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Xin trân trọng cảm ơn!Liên kết website: