Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1767 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ký về triển khai Kế hoạch huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2023.

Nhằm tiếp tục tạo thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn thực hiện Kế hoạch tổ chức “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2023”, tháng cao điểm bắt đầu từ ngày  1/6 – 30/6/2023.

Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ phát động Ngày gửi tiết kiệm vì người nghèo năm 2022

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu: Thường trực MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội và các sở, ban ngành tổ chức tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hưởng ứng chương trình “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2023”. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát các nguồn quỹ, chương trình, dự án hiện đang quản lý, trường hợp không trái với các hướng dẫn, yêu cầu, quy định của các nguồn quỹ thì gửi vào Ngân hàng CSXH nhằm tạo lập thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng CSXH chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trên. Chủ động làm việc, gửi thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng. Tổng kết kết quả huy động báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH sau khi kết thúc thời gian thực hiện. Qua đó để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt kế hoạch này.

T.DUYÊN – Báo Bình ThuậnLiên kết website: