NHCSXH Thị Xã La Gi: Thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đến 100% tổ TK&VV

Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị thị xã nắm được thực trạng nợ đã cho vay để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn cấp xã trong thời gian tới.

Trong tháng 8 vừa qua, các Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại các xã, phường địa bàn thị xã La Gi đã tổ chức công tác Đối chiếu, phân loại nợ đến Tổ TK&VV. Ban chỉ đạo đã thực hiện phân công các thành viên là Trưởng thôn (KP), Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV, công an viên và cán bộ NHCSXH trực tiếp đối chiếu, phân loại nợ 100% dư nợ gốc và lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 30/6/2018 của 100% Tổ TK&VV. Kết quả thực hiện đến ngày 31/8/2018 đã thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đạt 6.760 hộ/9.045 hộ cần đối chiếu, phân loại nợ, đạt tỷ lệ 75%.

Một số hình ảnh thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ


Minh ĐứcLiên kết website: