Tăng cường giải ngân cho vay theo Nghị quyết 11Liên kết website: