Trên 7.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn

Sáng 11/4, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II.

Từ đầu năm đến nay, NHCSXH tỉnh đã chủ động bám sát các Nghị quyết của HĐQT NHCSXH, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Tính đến cuối tháng 3/2023, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tập trung giải ngân 309 tỷ đồng đến gần 7.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.057 tỷ đồng với 108,1 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, tăng 145 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 45,53% KH tăng trưởng dư nợ được giao.


Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, năm 2023 các địa phương xây dựng kế hoạch vốn chương trình này là 255 tỷ đồng gồm 2 chương trình cho vay: nhà ở xã hội là 50 tỷ đồng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là 12 tỷ đồng. Trong quý I, chi nhánh đã giải ngân đến 24 hộ vay với số tiền 3,8 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 đạt 340,5 tỷ đồng, đạt 81,9% KH…

Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn vay chương trình giải quyết việc làm vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đối tượng thụ hưởng. Việc thực hiện chương trình cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS theo Nghị định số 28 của Chính phủ còn một số khó khăn. Đối với các hộ có mức sống trung bình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp hiện nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh rất lớn nhưng hiện chưa có chính sách cho vay.


Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong quý II. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư tính toán, đề xuất UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác tối thiểu theo Đề án 2095 của UBND tỉnh cho phù hợp, duy trì hiệu quả các chương trình cho vay. Trong đó, NHCSXH tỉnh phối hợp UBND cấp huyện, các sở, ngành có liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch vốn cho vay các hộ thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi có mức sống trung bình để sản xuất kinh doanh, lao động có nhu cầu vay vốn Chương trình hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị quyết 11.

Đồng thời, yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, Đoàn thanh niên, các địa phương tiếp tục tục rà soát các đối tượng thụ hưởng, nghiên cứu khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ. Các cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, hiệu quả sử dụng vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng…

T.DUYÊN – Báo Bình ThuậnLiên kết website: