UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Lễ phát động phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2024Liên kết website: