Bình Thuận: gần 2.070 hộ thoát nghèoLiên kết website: