Đồng vốn tín dụng chính sách có hiệu quả trên huyện Đức LinhAnh Phan Năng Thạnh, thôn 1A xã Trà Tân, huyện Đức Linh sử dụng vay vốn chương trình thoát nghèo đầu tư vào sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng (chậu hoa kiểng)

Từ đồng vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, hộ anh Thạnh đã sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả vào việc sản xuất chậu hoa kiểng,..

Từ đồng vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, hộ anh Thạnh đã sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả vào việc sản xuất chậu hoa kiểng,..

Sản phẩm sau khi hoàn thành, chuẩn bị xuất xưởng…

Liên kết website: