Tín dụng chính sách trên quê hương Tánh LinhMột buổi giao dịch xã tại các xã, thị trấn huyện Tánh Linh

Khởi nghiệp với nguồn vốn vay Chương trình Giải quyết việc làm (50 triệu đồng) từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Lê Chí Minh đã mở rộng cơ sở kinh doanh, bảo trì, sửa chữa các loại xe máy. Anh Minh trực tiếp sửa chữa và hướng dẫn cho học viên học nghề bảo trì các loại xe máy..
“>
Anh Chí Minh đang tư vấn cho khách hàng khi đến xem, đặt hàng xe

Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng chương trình Hộ nghèo, gia đình chị Thái Thị Mỹ Hạnh ở thôn 1, xã Đức Phú, đã mạnh dạn trồng cây điều cho thu nhập ổn định.

Chị Hạnh chăm sóc cây điều sau mùa thu hoạch.

Nhờ nguồn vốn của NHCSXH, gia đình chị có vốn sản xuất, đang xây lại ngôi nhà nhỏ, so với căn nhà cũ, tạm bợ.

Liên kết website: