Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với làng nghề dệt thổ cẩm ở Bắc BìnhGia đình bà Nguyễn Thị Phía, dân tộc Chăm ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình sử dụng vốn vay ưu đãi để phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Nhờ vốn vay hộ nghèo, gia đình bà Nguyễn Thị Tỳ Chớ, dân tộc Chăm ở thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình có điều kiện giữ gìn, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Gia đình bà Đào Thị Nhỏ, người dân tộc Chăm ở thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình vay vốn hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn đầu tư mua nguyên liệu làm nghề dệt thổ cẩm, chăn nuôi bò. Đến nay, cuộc sống gia đình đã bớt khó khăn
Làng nghề dệt thổ cẩm
Làng nghề dệt thổ cẩm

Từ vốn vay chính sách, gia đình bà Đào Thị Út ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình có điều kiện mua máy, nguyên liệu làm nghề dệt thổ cẩm.

Liên kết website: