Nguồn vốn ủy thác địa phương phát huy hiệu quả tại Hàm Thuận NamVới nguồn vốn ủy thác từ UBND huyện, chị Trần Hạnh Nhân được vay 80 triệu đồng từ NHCSXH huyện, chương trình Giải quyết việc làm việc làm. Chị Nhân đã mở rộng cơ sở gia công may mặc ban đầu từ 2 lên 15 máy may. Đã giải quyết cho gần 15 lao động tại địa phương

Chị Nhân đang hướng dẫn cho nhân viên mới cách may

Sản phẩm đã hoàn thành và được kiểm tra cẩn thận trước khi xuất xưởng

Nhờ nguồn vốn NHCSXH, anh Trần Quốc Thanh, thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng Nấm trong nhà mang lại hiệu quả kinh tế cao

Anh Thanh đang chăm sóc nấm mối đen.

Nấm mối đen

Liên kết website: