Hiệu quả tín dụng chính sách ở huyện Hàm TânMột buổi giao dịch cho vay tại Điểm giao dịch xã Tân Phúc

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương – người dân tộc Raglai ở thôn Tân Quang, xã Sông Phan được vay vốn chương trình tín dụng Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Chị Nguyễn Kim Chi ở thị trấn Tân Nghĩa, sử dụng vốn vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư nuôi dê và cải tạo vườn trồng thanh long

Chị Nguyễn Kim Chi ở thị trấn Tân Nghĩa, sử dụng vốn vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư nuôi dê và cải tạo vườn trồng thanh longLiên kết website: