Vốn tín dụng chính sách lan tỏa trên huyện đảo Phú Quý

Nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách, chị Kim Nhực đầu tư nuôi gà lấy trứng, nhờ đó đã giúp gia đình chị có cuộc sống khá lên
Cán bộ tín dụng kiểm tra thực tế hộ vay vốn

Cán bộ tín dụng kiểm tra thực tế hộ vay vốn

Cán bộ Đoàn thanh niên cấp huyện phối hợp kiểm tra sử dụng vốn vay NHCSXH tại một cơ sở sản xuất, chế biến cá

Một buổi giao dịch tại UBND xã của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quý

Một buổi giao dịch tại UBND xã của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quý

Liên kết website: