Hiệu quả tín dụng chính sách đối với xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình

Ngày 20/6/2018, tại địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình: Ông Phạm Anh Đức, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Cấp ủy, UBND, 2 Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, 5 Tổ TK&VV và kiểm tra việc sử dụng vốn của 5 hộ.

Ông Phạm Anh Đức đến thăm và làm việc tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình.

Tại buổi làm việc, Ông K’ Tâm, Chủ tịch UBND xã thay mặt Cấp ủy, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Đến tháng 6/2018, tổng dư nợ cho vay 10 chương trình tín dụng chính sách tại xã đạt 8.795 triệu đồng/253 hộ vay vốn, 2 Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác là Hội CCB quản lý 3 Tổ TK&VV, Đoàn Thanh niên quản lý 2 Tổ TK&VV; chất lượng tín dụng luôn được duy trì ổn định, không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Đặc biệt, các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào Dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng rừng theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 75/2015/ND-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ đã phát huy tốt hiệu quả, giúp các hộ gia đình định canh, định cư, có cuộc sống và thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, kiến nghị NHCSXH tỉnh tiếp tục cân đối, bố trí bổ sung thêm nguồn vốn để giúp người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Đức đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền xã; sự phối hợp hiệu quả của Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã và Tổ TK&VV trong những năm qua đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với những kiến nghị về nguồn vốn cho vay của địa phương, ông Phạm Anh Đức đã thông tin, Chi nhánh đã tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ban hành Quyết định số 1509/QĐ-BĐD ngày 15/6/2018 phân khai nguồn vốn bổ sung cho các huyện, thị, trong đó huyện Bắc Bình được giao chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP là 4.000 triệu đồng; cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 8.000 triệu đồng… đồng thời, chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Bình sớm tham mưu Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân giao bổ sung nguồn vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, đặc biệt hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Lâm.

Khầu NghĩaLiên kết website: