Tổng kết công tác liên tịch giữa Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức CT-XH nhận ủy thác năm 2023

Chiều ngày 15/01, tại Hội trường Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tổng kết công tác thực hiện liên tịch giữa Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh và 04 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự buổi tổng kết có Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở tỉnh; Lãnh đạo 04 tổ chức hội nhận ủy thác cấp tỉnh cùng các cán bộ Hội, đoàn thể.

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Võ Thị Minh Thảo Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh nhấn mạnh, năm 2023, Chi nhánh và 04 tổ chức hội đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ được giao, nhằm tăng trưởng tín dụng và thực hiện tốt các mặt hoạt động khác, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh – chính trị, xây dựng nông thôn mới trong tỉnh.

Bà Võ Thị Minh Thảo – Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại buổi họp

Trong năm 2023, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại những địa bàn còn chưa tốt; nhất là việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm & vay vốn, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội,… Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Trong năm, toàn tỉnh đã giải ngân trên 39 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền cho vay đạt 1.576 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2022. Đến 31/12/2023, 04 tổ chức chính trị – xã hội đang quản lý 2.314 Tổ với dư nợ ủy thác đạt 4.661 tỷ đồng/113,8 ngàn hộ (bình quân 1 Tổ quản lý dư nợ 2 tỷ đồng/49 hộ), cụ thể: Hội Nông dân quản lý 1.260 tỷ đồng/30,8 ngàn hộ; Hội Phụ nữ quản lý 1.793 tỷ đồng/44,6 ngàn hộ; Hội Cựu chiến binh quản lý 838 tỷ đồng/20,1 ngàn hộ; Đoàn Thanh niên quản lý 769 tỷ đồng/18,3 ngàn hộ.

Đối với chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11, trong năm 2023, Chi nhánh đã giải ngân 368 tỷ đồng/5.564 khách hàng; trong đó giải ngân 70,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 145 đối tượng có thu nhập thấp để mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở; tạo điều kiện cho 5.001 khách hàng vay 270 tỷ đồng để tự tạo việc làm và giải quyết việc làm cho lao động khác; giải ngân 27,8 tỷ đồng đến 417 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để xây dựng nhà để ở và sản xuất kinh doanh. Dư nợ thực hiện 05 chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2023 là 643 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Đến ngày 31/10/2023, NHCSXH tỉnh giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 2.273 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ lãi suất hơn 42 tỷ đồng.

Hội đoàn thể đã phối hợp Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo hội đoàn thể cấp huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc Đoàn, Hội cơ sở thực hiện tốt các nội dung đã ký kết với NHCSXH.


Đại diện Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến

Cũng tại buổi tổng kết, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng NHCSXH tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung liên tịch đã ký kết.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát huy các kết quả đạt được trong năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu cần thực hiện, phấn đấu hoành thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

n.h.mLiên kết website: