CĐCS NHCSXH tỉnh tiếp tục hỗ trợ kịp thời các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng với toàn hệ thống cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân,… đã kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ một phần khó khăn đối với các địa phương trong tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp không lường, các địa phương trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Chính phủ về phòng chống dịch. Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Công đoàn bộ phận NHCSXH các huyện, thị xã đã tiếp tục hỗ trợ kịp thời đến các huyện Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong: mỗi huyện 10 triệu đồng; Phú Quý 5 triệu đồng để hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống dịch.

Cũng trong dịp này, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng trang bị các thiết bị y tế như khẩu trang, que test, nước khử khuẩn, phương tiện 3 tại chỗ,… cho đoàn viên công đoàn, người lao động chi nhánh, đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc chuyên môn đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.


CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đức Linh hỗ trợ phòng chống dịch


CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam hỗ trợ phòng chống dịch


CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc hỗ trợ phòng chống dịch


CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Bình hỗ trợ phòng chống dịch


CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Phong hỗ trợ phòng chống dịch


CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Quý hỗ trợ phòng chống dịch

HMLiên kết website: